0497/409296  • medische verzorging
    hygiënische zorg    Slide 1

Welkom


Zorgzeker thuisverpleging is een dynamisch team van zelfstandige thuisverpleegkundigen waarbij elke verpleegkundige een eigen specialiteit nastreeft. Wij beschikken over verpleegkundige specialisten op vlak van wondzorg, palliatieve begeleiding, diabetesproblematiek en psychiatrische begeleiding. Onze sociaal verpleegkundige geeft info en maakt u wegwijs doorheen het aanbod van de verschillende tegemoetkomingen en aanvragen.

Samenwerking met andere zorgdisciplines


Dankzij onze nauwe samenwerking met andere zorgdisciplines (huisartsen, kinesisten, apothekers, sociale diensten ..) kunnen wij als team verschillende zorgen aan. Al onze medewerkers scholen zich voortdurend bij om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de zorgsector.

diensten      ons team      contact